مصاحبه دهکده

این فرم برای افرادیست که در کارگاه‌های پیش دهکده شرکت نکرده‌‌اند اما می‌خواهند شانس خود را برای شرکت در دهکده امتحان کنند.

فرم مصاحبه دهکده

[gravityform id="99" title="true"]

فرم مصاحبه دهکده

[gravityform id="99" title="true"]