[elfsight_countdown_timer id="24"]
میدونی چرا از اینستا به درآمد نمی رسی؟ ویدئو رو با دقت ببین
[elfsight_countdown_timer id="21"]

من کی ام ؟!

حامد خلیلی

– بنیان‌گذار موسسه حامی که از صفر طی یک سال به کسب‌وکاری با ارزش چند میلیاردی تبدیل شده است!

– رکورددار جذب 11 هزار فالوور با یک پست 

– رکورددار درآمد ۲میلیارد در یک هفته فقط با ۵میلیون بودجه تبلیغ  

– سازنده بیش از ۸۶۰ ساعت محتوای آموزشی درحوزه اینستاگرام

– مربی بیش از ۱۳۸ هزار دانشجو در دوره‌های آموزشی مختلف

– مجری بیش از 300 پروژه عملی در کسب و کارهای مختلف 
– کارشناس ارشد مدیریت کسب‌وکار از دانشگاه علوم اقتصادی تهران

 

کسب و کار ما توسط  وزارت صنعت و معدن تائید شده  

شناسه کسب و کار